Opel

Imusarjantiiviste Opel C20XE
Kannentiiviste 80.00mm/1.00mm, Opel A16/B16/Z16
Kannentiiviste 98.00mm/1.50mm, Opel 2.0L CIH
Kannentiiviste 97.00mm, Opel 2.0L CIH
Kannentiiviste 97.00mm/1.50mm, Opel 1.9L CIH
Kannentiiviste 87.50mm, Opel X20/Z20
Kannentiiviste 88.00mm/1.30mm, Opel X20/Z20
Venttiilinvarrentiiviste (16 kpl) Opel C20XE

Uudet tuotteet

Imusarjantiiviste Opel C20XE
Kannentiiviste 88.00mm/1.60mm, Opel C20XE
Kannentiiviste 88.50mm/1.30mm, Opel C20XE
Kannentiiviste 87.50mm, Opel C20XE
Kannentiiviste 88.50mm, Opel X20/Z20
Kannentiiviste 88.00mm/1.30mm, Opel X20/Z20
Kannentiiviste 87.50mm, Opel X20/Z20
Kannentiiviste 97.00mm/1.50mm, Opel 1.9L CIH
Kannentiiviste 97.00mm, Opel 2.0L CIH
Kannentiiviste 98.00mm/1.50mm, Opel 2.0L CIH
Kannentiiviste 80.00mm/1.00mm, Opel A16/B16/Z16
Venttiilinvarrentiiviste (16 kpl) Opel C20XE